Haan
Lees meer

Coalitieprogramma 2018 - 2022

Verbinden door los te laten

Dit is het coalitieprogramma van WG, CDA en VVD. Het is een programma op hoofdlijnen waarin niet alles tot in detail is vastgelegd. We omschrijven hier onze visie en onze doelstellingen voor de komende periode en nodigen jou uit om mee te doen!

Thema's en speerpunten

We Doen Het Samen

We doen het samen

We nodigen iedereen uit om samen met ons te werken aan de ontwikkeling van…

Binnenstad

Binnenstad

De binnenstad vormt het hart en het gezicht van Oldenzaal. Een…

Onderwijs

Onderwijs

Goed onderwijs vormt de basis voor de toekomst van onze kinderen.

Sport

Sport

Sport kan een nog grotere betekenis hebben voor de samenleving dan nu het…

Duurzaamheid Milieu

Duurzaamheid, milieu en afval

We willen dat ook onze kinderen en kleinkinderen kunnen leven in een groen…

Groenbeleid Omgeving

Onderhoud openbare ruimte

Een goed onderhouden openbare ruimte draagt bij aan de leefbaarheid en een…

Wonen Bruisende Wijk

Wonen

Oldenzaal moet een aantrekkelijke woonplaats zijn voor iedereen. We streven…

Lokale Economie

Economische zaken

Oldenzaal is een ondernemende stad en aantrekkelijke vestigingsplaats voor…

Regionale Samenwerking

Regionale en internationale samenwerking

Oldenzaal heeft door haar ligging en historie een natuurlijke verbinding…

Verkeer

Verkeer & vervoer

Voor de vitaliteit van de regio en onze stad is een goede bereikbaarheid…

Veiligheid

Veiligheid

Iedereen moet zich overal in Oldenzaal veilig voelen. Daar zijn we samen…

Cultuur

Cultuur

Cultuur is voor en van ons allemaal: het versterkt de maatschappelijke…

Toerisme

Recreatie & toerisme

Oldenzaal heeft veel meer te bieden dan veel mensen denken. Dit gaan we op…

Sociaal Domein

Sociaal Domein

Samen zorgen we ervoor dat iedereen hier gelukkig kan zijn. Soms zit het…

Organisatie Ontwikkeling

Organisatie

De nieuwe politiek die wij nastreven vraagt om een andere manier van…

Financiën

Financiën

We hebben middelen gevonden om te werken aan onze ambities voor de stad én…

Onze ambitie voor de periode 2018-2022 is om een steentje bij te dragen aan jouw geluk en ervoor te zorgen dat je enorm trots bent op je stad.

Want wat hebben we veel in Oldenzaal om trots op te zijn: goede voorzieningen, topevenementen, gevarieerde huisvesting, voldoende banen, zorg op maat en een uitnodigende binnenstad.

Je moet in Oldenzaal samen met je familie en vrienden fijn kunnen wonen, werken en leven. We behouden wat goed is en durven samen met jou te investeren in de toekomst. Want alleen door onze krachten te bundelen houden we Oldenzaal bruisend, sociaal, sportief, gezond, ondernemend, vernieuwend, leefbaar en veilig.

De energie spat van Oldenzaal af! Ons doel is om in de komende periode meer dan ooit te zorgen voor verbinding, buiten kaders te denken, te luisteren en de kracht van de samenleving in te zetten. Daar hebben we ook jouw creativiteit en betrokkenheid voor nodig. We nodigen je van harte uit om mee te doen!