02  Palthehuis

Coalitieprogramma 2018 - 2022

Binnenstad

De binnenstad vormt het hart en het gezicht van Oldenzaal. Een aantrekkelijk winkelgebied maakt Oldenzaal uniek en trekt veel bezoekers aan. De vitaliteit van een centrumgebied wordt mede bepaald door de samenhang tussen de bereikbaarheid, demografie, ruimtelijke kwaliteit en het voorzieningenaanbod.

Een vitale binnenstad zorgt voor sociale veiligheid, werkgelegenheid en een hoge belevingswaarde voor de stad, haar inwoners en bezoekers. Het is van belang dat ook de detailhandel samen met partners investeert in het winkelgebied. Wij zijn graag één van die partners.


Binnenstad


We maken samen met de ondernemers, overige partners en inwoners op interactieve wijze een totaalplan voor een vitale binnenstad. Onze aanpak is anders dan anders. Zonder vooraf een standpunt in te nemen. De ingezette ontwikkelingen en lopende projecten vormen de basis voor de toekomst.

Het plan voor de binnenstad komt tot stand tijdens zeven thema-avonden. Tijdens die avonden werken we door middel van een interactief proces met alle betrokkenen de onderwerpen uit.

Dit binnenstadsplan, dat dient als basis voor de komende periode, willen we eind 2018 afronden.

De volgende onderwerpen komen aan de orde tijdens de interactieve sessies:

  • Een aantrekkelijke binnenstad waarbij we de beleving van de bezoeker en consument centraal stellen
  • Een compact en herkenbaar stadshart, aanloopstraten met een uniek karakter
  • Een bruisende binnenstad met volop sfeer, evenementen en cultuur
  • Een goed bereikbare binnenstad en parkeervoorzieningen
  • Een groene en duurzame binnenstad
  • Stimulering van (creatief) ondernemerschap
  • Het benutten van het onderscheidende Oldenzaalse karakter