Duurzaamheid

Coalitieprogramma 2018 - 2022

Duurzaamheid, milieu en afval

We willen dat ook onze kinderen en kleinkinderen kunnen leven in een groen en gezond Oldenzaal. Daarom móeten we nu investeren in de toekomst. Duurzaamheid moet de basis van ons denken en doen worden en wordt een vast onderdeel bij het ontwikkelen van plannen.

Duurzaamheid Milieu

De komende jaren staan we samen voor de volgende concrete uitdagingen:

  • de aanpak van de gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme neerslag en opwarming van stedelijk gebied
  • het in balans brengen van verbruik en opwekking van energie
  • het verder verminderen van restafval en verder doorgroeien naar een circulaire economie; maximaliseren van hergebruik 

Als lokale overheid hebben we een voorbeeldfunctie. We willen inspirerend werken door in de komende periode een gemeentelijk gebouw en samen met een schoolbestuur een schoolgebouw te verduurzamen.

Door meer groen in de wijken toe te voegen proberen we de opwarming van het stedelijk gebied te verminderen. Daarnaast wordt geïnvesteerd in voorzieningen voor de opvang van neerslag.

We maken Oldenzaal samen met inwoners, bedrijfsleven en WBO Wonen energieneutraler, door minder energie te verbruiken en meer energie op te wekken uit hernieuwbare energiebronnen (wind/zon/warmte). 

Van ons afval maken we grondstof. De wijze van afvalinzameling blijft vooralsnog zoals het nu is. Wel zetten we in op innovatie in nascheiding via de Agenda voor Twente. We proberen dit voor onze inwoners zo gemakkelijk mogelijk te maken door optimale voorzieningen te bieden.