Groen Onderhoud

Coalitieprogramma 2018 - 2022

Onderhoud openbare ruimte

Een goed onderhouden openbare ruimte draagt bij aan de leefbaarheid en een gevoel van veiligheid voor onze inwoners. De kwaliteit van de openbare ruimte draagt bij aan de aantrekkelijkheid van onze stad.

Groenbeleid Omgeving

Niemand weet beter wat er speelt in de buurt dan de inwoner zelf. In Oldenzaal willen we dat inwoners fijn kunnen wonen in de wijken en zich daar - meer dan nu - zelf verantwoordelijk voor voelen. Daarom maken we samen met die inwoners een wijkplan voor het onderhoud van hun woonomgeving. Hieraan koppelen we uren van onderhoudsmedewerkers, materieel en/of budget per wijk.

Om Oldenzaal uitnodigend te laten zijn zorgen we ervoor dat het onderhoudsniveau van het openbaar groen in fases weer naar het oude niveau gebracht wordt. Ook het onderhoud aan bomen is een aandachtspunt.

Wat goed is behouden we. Waar het kan blijft biodiversiteit zichtbaar in de openbare ruimte. Dit draagt bij aan de doelstellingen op het gebied van duurzaamheid.

We moeten in fases investeren in de vervanging van de openbare verlichting, straten en trottoirs om Oldenzaal veilig te houden.