Economische Zaken

Coalitieprogramma 2018 - 2022

Economische zaken

Oldenzaal is een ondernemende stad en aantrekkelijke vestigingsplaats voor ondernemers: dat willen we graag versterken.

Lokale Economie

Onze economie en arbeidsmarkt houden niet op bij onze gemeentegrenzen. We blijven samenwerken met de Twentse gemeenten – ondermeer via de Agenda voor Twente - om de werkgelegenheid in onze regio te vergroten.

Oldenzaal is trots op haar ondernemersklimaat. Door verbindingen te blijven maken tussen bedrijven, onderwijs en overheid pakken we de kansen waar deze zich voordoen, zoals bijvoorbeeld bij de opleidingTransport & Logistiek Oldenzaal gebeurd is.

Om onze lokale economie verder te versterken zorgen we voor passende locaties om te ondernemen. We overwegen de beeld-kwaliteitseisen van Jufferbeek Zuid gedeeltelijk bij te stellen en komen daarnaast tegemoet aan de vraag naar kleinere kavels. Samen met ondernemers blijven we investeren in de revitalisering van bestaande bedrijventerreinen.

Over de toekomstige bestemming van het Golsterrein gaan we met met ondernemers in gesprek.