Onderwijs

Coalitieprogramma 2018 - 2022

Onderwijs

Goed onderwijs vormt de basis voor de toekomst van onze kinderen.

Onderwijs

Goed onderwijs vormt de basis voor de toekomst van onze kinderen.

Goed onderwijs is mede afhankelijk van de huisvesting van scholen. Wij gaan samen met de schoolbesturen werken aan een huisvestingsplan, waarbij we gefaseerd passende schoolgebouwen voor onze kinderen realiseren. Daarbij nemen we onze medeverantwoordelijkheid op het gebied van de verduurzaming van gebouwen.

Samen met de schoolbesturen onderzoeken we hoe we schoolgebouwen en gymlokalen optimaal kunnen benutten voor andere maatschappelijke activiteiten.

We stimuleren op verschillende manieren verbinding tussen onderwijs, bedrijfsleven, sociaal domein, sport en cultuur. We willen ondermeer de preventieve jeugdzorg binnen het onderwijs brengen; zodat signalen eerder worden opgevangen en erger kan worden voorkomen. We zetten in op een nog betere aansluiting tussen het onderwijs en de vraag vanuit het regionale bedrijfsleven.