Jeugdzorg Intranet

Coalitieprogramma 2018 - 2022

Sociaal Domein

Samen zorgen we ervoor dat iedereen hier gelukkig kan zijn. Soms zit het tegen en kom je er zelf of samen met je omgeving niet uit. Wij leveren dan - zo vroeg mogelijk - de ondersteuning die nodig is.

Sociaal Domein

De opgave binnen het sociaal domein blijft onverminderd groot. We signaleren dat de vraag en de kosten binnen het sociaal domein toenemen en de inkomsten vanuit het Rijk afnemen. We laten ons sociale gezicht zien door het voornemen los te laten om de taken uitsluitend uit te voeren binnen de zorgbudgetten die we krijgen van het Rijk.

Dus investeren we in preventie. Dit doen we om het welzijn van onze inwoners te verhogen en om hogere kosten in de toekomst te voorkomen. Voorkomen is beter dan genezen. Sport, welzijn, onderwijs en cultuur spelen hierbij een belangrijke rol. We staan voor de uitdaging om samen met onze partners in het veld onze manier van werken te veranderen.  

Het Sociaal Team in het Michgoriushuis is een brede samenwerking van sociale organisaties en vormt voor de inwoners van Oldenzaal de toegang tot de eerste ondersteuning met hulpverlening en welzijnsactiviteiten.

Wanneer preventie niet het gewenste resultaat oplevert blijft het Maatschappelijk Plein de toegangspoort tot de juiste zorg. Binnen het Maatschappelijk Plein gaan we met meerdere specialismen samenwerken in teams, zodat we nog meer maatwerk kunnen leveren.  

Werk maakt gelukkiger. Meedoen in een baan betekent: financiële zelfstandigheid, sociale contacten, een duidelijke dagstructuur en meer welbevinden. Zorgen voor werk is het meest sociale dat er is. We vinden het belangrijk dat iedereen meedoet in onze stad. Als je dit niet lukt, dan helpen we je hierbij. 

Armoedepreventie blijft een belangrijk aandachtspunt. De armoedecoördinator wordt structureel ingezet om de verbindende rol te blijven vervullen tussen alle betrokken partijen. Daarnaast voegen we in Oldenzaal een loket toe aan het Sociaal Team waar inwoners terecht kunnen voor onafhankelijk advies over geldzaken.