Verenigingsleven

Coalitieprogramma 2018 - 2022

Sport

Sport kan een nog grotere betekenis hebben voor de samenleving dan nu het geval is. Ons doel is om álle inwoners te laten genieten van sport en beweging. Daarom investeren wij in sportaccommodaties en sportverenigingen.

Sport

Wij zetten in op de verdere ontwikkeling van sportverenigingen naar vitale, open en maatschappelijk georiënteerde sportorganisaties. We stimuleren de verbinding tussen sportverenigingen, zorginstellingen, welzijn, onderwijs en bedrijfsleven. Dit doen we ondermeer door de aanstelling van een accountmanager sport.  

We willen de zorgvragen in het sociale domein verminderen door sportieve participatie. Ook de sportverenigingen hebben een signalerende functie.

Jong geleerd is oud gedaan. Daarom stimuleren wij bewegingsonderwijs aan kinderen binnen het basisonderwijs ondermeer door samen met de schoolbesturen vakdocenten aan te stellen. En door het structureel ondersteunen van BoesCoolFit.