Img 5915

Coalitieprogramma 2018 - 2022

Veiligheid

Iedereen moet zich overal in Oldenzaal veilig voelen. Daar zijn we samen verantwoordelijk voor.

Veiligheid

Integrale veiligheid is een belangrijke taak van de gemeente. Samen met veiligheidspartners als Politie en Justitie zorgen wij voor de juiste afstemming en hierbij betrekken we ook scholen, sociale wijkteams, ondernemers, de Veiligheidsregio Twente en Brandweer Twente.

Samen zorgen we voor sociale en fysieke veiligheid in onze woon- en leefomgeving. We gaan de komende tijd ondermeer aandacht besteden aan het thema ondermijning.

Vanuit de invalshoek preventie zetten wij extra capaciteit in op het snijvlak van veiligheid, zorg en onderwijs.