Verkeer

Coalitieprogramma 2018 - 2022

Verkeer & vervoer

Voor de vitaliteit van de regio en onze stad is een goede bereikbaarheid van essentieel belang.

Verkeer

Voor de vitaliteit van de regio en onze stad is een goede bereikbaarheid van essentieel belang. Daarom ondersteunen wij de Twentse Mobiliteits- en Bereikbaarheidsagenda waarin bijvoorbeeld wordt gepleit voor de verbreding van de A1.

We zorgen voor een vlotte en veilige doorstroming van doorgaand door het stimuleren van het gebruik van de rondwegen. Dat doen we door betere bewegwijzering en het gebruik van intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI).

Binnen de stad leiden we automobilisten en fietsers zo efficiënt mogelijk naar de beschikbare parkeerplekken.

Parkeren (auto en fiets) in onze binnenstad maakt onderdeel uit van het totaalplan voor de binnenstad. Natuurlijk houden we hierbij rekening met regulering van de parkeerdruk (ook in de schil), de financiële kaders en de klantvriendelijkheid.

We stellen extra budget beschikbaar om verkeersonveilige situaties in Oldenzaal aan te pakken. Het melden van knelpunten maken we eenvoudiger. Er wordt sneller duidelijk wat er wel en niet mogelijk is. Waar mogelijk worden situaties gezamenlijk met de Provincie opgepakt.