Wonen

Coalitieprogramma 2018 - 2022

Wonen

Oldenzaal moet een aantrekkelijke woonplaats zijn voor iedereen. We streven naar levensloopbestendige woonwijken met een flexibel aanbod van nieuwe en bestaande woningen voor alle doelgroepen.

Wonen Bruisende Wijk


De komende jaren zal de vraag naar woningen in combinatie met zorg toenemen. We zullen - samen met onze partners - hieraan aandacht moeten besteden, omdat we met het bestaande aanbod niet aan deze vraag zullen kunnen voldoen.

We geloven in de kracht van de combinatie van doelgroepen. Vanuit de gedachte ‘Ons Helpt Ons’ stellen we voor om samen met WBO Wonen een pilot te starten waarbij in één complex inwoners van verschillende leeftijden en doelgroepen samenwonen. We denken mee met initiatiefnemers - zowel inwoners als ontwikkelaars - om van een idee een plan te maken. En bij nieuwe ontwikkelingen gaat inbreiding voor uitbreiding.